Uppik - Vänskapsförening Finland-Grönland


Om Grönland väcker ditt intressee borde Uppiks verksamhet vara något till dig.

www.uppik.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pohjola-Norden


Föreningen Norden i Finland.

www.pohjola-norden.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Norrøna Felagið í Føroyum


Föreningen Norden på Färöarna.

www.norden.fo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Kulturkontakt Nord


Nordiska ministerrådets kulturstöd och det nordiska biblioteket i Helsingfors.

www.kulturkontaktnord.org

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dansk klub i Helsingfors r.f.


En forening der styrker det danske sprog, den danske kultur og tilknytningen til Danmark.

www.danskklub.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Hanasaari


Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

www.hanaholmen.fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norðurlandahúsið í Føroyum


Färsaarten Pohjolan Talo.

www.nlh.fo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nordens Institut på Åland


NIPÅ är ett kulturinstitut vars uppgift är att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

www.nipa.ax

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islannin Helsingin suurlähetystö


Islannin Helsingissä olevan suurlähetystön pääasiallisena tehtävänä on edistää Islannin ja Suomen välisiä poliittisia, taloudellisia ja kulttuuriin liittyviä suhteita.

www.iceland.is/iceland-abroad/fi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danmarks Ambassade, Finland 


Tanskan Suomen suurlähetystö.

finland.um.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Føroyahúsið, DK


Färsaarten Talo on kulttuurikeskus Kööpenhaminassa, jonka tarkoituksena on välittää Färsaarten kulttuuria tanskassa, sekä olla kokoontumis-ja ajanviettopaikka färsaarelaisille ja muille, joita Färsaarten kulttuuri kiinnostaa.

www.fohus.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordatlantens Brygge


Nordatlantens Brygge on kulttuurikeskus, jossa voit kokea taidetta ja kulttuuria Färsaarilta, Grönlannista ja Islannista sekä muista Pohjoismaista.

www.nordatlantens.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordregio


Nordic Centre for Spatial Development.

www.nordregio.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cafe Pantopia


Cafe Pantopian ajatuksena on luoda yhteinen kohtauspaikka Pohjois-Atlantin maiden ihmisille (Grönlanti, Islanti, Färsaaret ja Tanska).

www.cafe-pantopia.net

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Samfundet Sverige-Färöarna


Ruotsi-Färsaaret ystävyyseura on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on vuodesta 1973 alkaen levittänyt tietoisuutta Färsaarista Ruotsissa.

www.samfundet-sverige-faroarna.se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Norsk-Færøysk Lag


Norja-Färsaaret ystävyysseura.

www.foroyar.no

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Býráðið í Tórshavnar kommunu


Tórshavnin kunnanvaltuusto.

www.torshavn.fo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .