Vad är Tjaldur? Tjaldur betyder strandskata (Haematopus ostralegus) och tjaldur är Färöarnas nationalfågel.

Därför var det ingen tillfällighet att när en vänskapsförening mellan Finland-Färöarna grundades 1975, så fick den namnet Tjaldur.

Föreningen vill befrämja kontakterna och vänskapsbanden mellan Finland och Färöarna, som på ett statligt plan sedan länge samarbetar i Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet. Tjaldurs avsikt är att föra ner detta samarbete på det folkliga planet och presentera Färöarna ur den vanliga medborgarens synvinkel.

Vi arrangerar evenemang, utställningar, föredrag och filmförevisningar,  konstnärsbesök, sammankomster, språkkurser och resor till Färöarna – ofta i samarbete med våra samarbetspartner. Vi samarbetar med färöiska föreningen Norden (Norrøna Felagið i Føroyum), Nordens Hus i Tórshavn, färöiska massmedier samt med Färö-sällskapen i Sverige, Norge, Danmark, Grönland och Tyskland. I Finland är samarbetspartnerna Förbundet Pohjola-Norden, Pohjola-Nordens ungdomsförbund, Nordisk Kulturkontakt, den finländsk-grönländska vänskapsföreningen Uppik, universitet, konstnärsgrupper m.m.

Tjaldur är samverkande medlem av Pohjola-Norden och har sitt kontor på förbundets kansli, Fredriksgatan 6 A 11, Helsingfors. 

Tjaldur är medlem i Vänskapsföreningarnas samfund rf. och en föreningsmedlem i artArctica-nätverket.

Föreningen utgör även en tidskrift Tjaldur Tíðindi.

År 1975 grundades också en Färöfond i samarbete med Pohjola-Norden och dess ungdomsförbund. Fonden använder sina medel för att inbjuda unga färingar till Finland.Tjaldurs stadgar hittar du här (PDF).


Oystercatcher drawing by naumann 1905 753px
Bild: Johann Friedrich Naumann, teckning av strandskator, 1905. KällaWikimedia Commons.