Tjaldur betyder strandskata (Haematopus ostralegus) och tjaldur är Färöarnas nationalfågel. Därför var det ingen tillfällighet att när en vänskapsförening mellan Finland-Färöarna grundades 1975, så fick den namnet Tjaldur.

Föreningen främjar olika kontakter samt samarbets- och vänskapsband på gräsrotsnivå mellan Finland och Färöarna. Vi arrangerar evenemang, utställningar, föredrag och filmförevisningar,  konstnärsbesök, sammankomster – ofta i samarbete med våra samarbetspartner. Vi samarbetar t. ex. med färöiska föreningen Norden (Norrøna Felagið i Føroyum), Nordens Hus i Tórshavn, färöiska massmedier samt med Färö-sällskapen i Sverige, Norge, Danmark, Grönland och Tyskland. I Finland är samarbetspartnerna Förbundet Pohjola-Norden, Pohjola-Nordens ungdomsförbund, Nordisk Kulturkontakt, den finländsk-grönländska vänskapsföreningen Uppik, universitet, konstnärsgrupper m.m.

Tjaldur är samverkande medlem av Pohjola-Norden och har sin postadress på förbundets kansli i Helsingfors. 

Tjaldur är medlem i Vänskapsföreningarnas samfund rf. och en föreningsmedlem i artArctica-nätverket.

Föreningen utger Tjaldur Tíðindi medlemstidning.

År 1975 grundades också en Färöfond i samarbete med Pohjola-Norden och dess ungdomsförbund. Fonden använde sina medel för att inbjuda unga färingar till Finland.

 Fonden var aktiv till 2020.

Vi är officiellt en tvåspråkig förening.

Tjaldurs stadgar hittar du här (PDF).


Oystercatcher drawing by naumann 1905 753px
Bild: Johann Friedrich Naumann, teckning av strandskator, 1905. KällaWikimedia Commons.