Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Styrelsen kallar medlemmar till Tjaldurs årsmöte

Tjaldur - Vänskapsföreningen Finland-Färöarna håller ordinarie årsmöte tisdagen 28 april 2015 kl. 17.00 på Pohjola-Nordens kansli, Fredriksgatan 61 A 11, Helsingfors. Behandlas stadgeenliga årsmötesärenden.


Medlemsavgift

Medlemmar kan erlägga medlemsavgift för år 2015, 12 euro (studerande 6 euro) på kontot: IBAN: FI48 8000 1502 1936 01 SWIFT/BIC: DABAFIHH

Medlemsavgiften för 2016 fastställs på årsmötet 28.4.2015.


Tjaldur övergår till att informera elektroniskt

Medlemmarna uppmanas att konsultera Tjaldurs hemsida www.tjaldur.fi eftersom föreningens information i allt högre grad kommer att koncentreras till nätet. Medlemmarna uppmanas också att meddela sin e-postadress till Tjaldur, tjaldur [ ] tjaldur.fi.

Styrelsen